Algemene Voorwaarden

Sukanay S logo

Afspraak en behandeling

 • Behandelingen zijn alleen op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 21:00.


 • Vanwege de risico’s geef ik geen massages aan cliënten met een van de volgende condities: kanker, diabetes, osteoporose, hoge bloeddruk, ontstekingen, koorts (hoger dan 38,5˚C), huidziekten, zwangerschap tot en met 3 maanden.


 • Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling heb ik een intakegesprek met u. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie, die u tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan ik de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier uitvoeren.


 • Medische informatie die u voor of tijdens de massage aan mij verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden verstrekt.


 • Bent u onder behandeling van een arts/specialist of gebruikt u medicijnen? Raadpleeg dan uw arts/specialist of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode. Sukanya Thaise Gezondheidsmassage geeft geen medisch advies of diagnoses, maar kan wel op basis van het intakegesprek adviseren om uw arts/specialist te raadplegen.


 • U als cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Sukanya Thaise Gezondheidsmassage en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Sukanya Thaise Gezondheidsmassage is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.


 • Sukanya Thaise Gezondheidsmassage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt in en om de praktijk.


 • Wij vinden hygiene en uw veiligheid/gezondheid belangrijk. Er wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Sukanya Thaise Gezondheidsmassage behoudt zich het recht voor om de afspraak te annuleren indien er sprake is van een onhygiënische of onveilige situatie.


 • Wij vinden wederzijds respect belangrijk. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Hiernaar vragen wordt niet op prijs gesteld en Sukanya Thaise Gezondheidsmassage behoudt zich het recht voor in zulke gevallen de behandeling te annuleren.


 • Het kan altijd voorkomen dat u om wat voor reden dan ook een afspraak moet annuleren. Wij vragen u dit minstens 24 uur van te voren te doen. Indien u bij uitzondering en te goeder trouw minder dan 24 uur voor uw afspraak annuleert, dan kunnen wij coulant zijn. Indien u herhaaldelijk minder dan 24 uur van te voren annuleert, zullen wij het volledige tarief van uw behandeling in rekening brengen. Wanneer u, zonder annulering, niet komt opdagen voor een afspraak brengen wij het volledige bedrag van uw behandeling in rekening.


 • Als u te laat bent voor uw afspraak zullen wij in overleg met u bepalen wat de beste oplossing is. Afhankelijk van de drukte op die dag kan uw behandeling ingekort worden.


Tarieven en betaling

 • De actuele tarieven, incl. BTW, vindt u op onze website.
 • Betaling geschiedt contant en direct na afloop van de massage.


Cadeaubonnen

 • De cadeaubon is onbeperkt geldig.
 • Een cadeaubon kan een keer gebruikt worden en kan niet ingewisseld worden voor geld.
 • De cadeaubon is alleen geldig als deze origineel is afgetekend. 
Logo Sukanya Thaise Gezondheidsmassage

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK